Schrijvers in de bres tegen illegale e-books
7 december 2017

In een spotje dat sinds vandaag op Youtube staat brengen vijf bekende auteurs het illegaal verspreiden en e-books onder de aandacht. Dit spotje is onderdeel van een campagne van de Auteursbond tegen piraterij.

In deze komische film van minuut is te zien hoe schrijvers Arthur Japin, Alma Mathijsen, Jessica Durlacher, Francine Oomen en Ernest van der Kwast van toevallige voorbijgangers een ijsje, krant, wijntje, broodje en zelfs een hondje afpakken, met hetzelfde nonchalance waarmee sommige mensen illegaal e-books downloaden. “Schrijvers jatten toch ook niet van jou?” luidt de clou.

Het gebruik van e-readers groeit nog altijd. Een op de drie boekenlezers leest veel of alleen maar e-books. Deze ontwikkeling biedt nieuwe mogelijkheden voor een bredere verspreiding van boeken, maar heeft ook zorgelijke gevolgen. E-books worden illegaal gedownload en verspreid via e-mail, social media en websites die op grote schaal illegale bestanden met boeken aanbieden. Uit een onderzoek van Tros Radar uit 2016 bleek dat bijna vijftig procent van de e-book lezers wel eens op een illegale manier aan content komt.

Dit heeft grote consequenties voor de inkomstenpositie van schrijver en vertalers. Uit een onderzoek van het Nederlands Letterenfonds uit 2016 is gebleken dat ongeveer de helft van de mensen met een creatief beroep een jaarinkomen heeft van  € 28.000. Veel auteurs zijn voor hun inkomen afhankelijk van werkzaamheden die niet zijn gerelateerd aan schrijven of vertalen, waardoor ze minder tijd overhouden voor hun werk als auteur.

Met deze campagne hoopt de Auteursbond het bewustzijn onder lezers te bevorderen en ze aan te moedigen om hun e-books aan te schaffen via legale kanalen. ‘Als je boeken waardeert, dan waardeer je ook de schrijver,’ staat er op de site. Dit is ook in het belang van lezers zelf. Piraterij kan een reden zijn voor auteurs om er voor te kiezen hun werk niet als e-book uit te brengen. Naast deze bewustwordingscampagne zet de Auteursbond zich in om het legale aanbod van e-books te verbeteren.

Lees meer op voordeauteur.nl.