Uitreiking Thérèse Cornips Stipendium aan vijf winnaars van 2022
26 april 2022

Vrijdag 22 april werden het Thérèse Cornips Stipendium uitgereikt aan de vijf winnaars van 2022. Juryleden Lieneke Frerichs, Jeanne Holierhoek en Ser J.L. Prop kozen uit de negentien aanvragen hun favorieten: literair tijdschrift SKUT, vertalers Sebastian Roth en Katrien Vandenberghe, de Marcel Proust Vereniging en Simon Mulder van de Stichting Feest der Poëzie.

Besluitvorming

Bij het selecteren van de winnaars ging de jury in gedachten te rade bij de naamgeefster van het fonds. ‘Thérèse Cornips had veel affiniteit met het vertaalvak, met literatuur in het algemeen en met het werk van Marcel Proust in het bijzonder; ze hield van muziek, van beeldende kunst, van het Belgische land,’ valt in het juryrapport te lezen. ‘We hebben geprobeerd haar interessegebieden bij onze besluitvorming te betrekken. Verder hebben we uiteraard gekeken naar het al dan niet transparante karakter van de ingediende begrotingen. Bovendien hebben we getracht de realiseringsmogelijkheden van de verschillende projecten in te schatten.’

Winnaars

Ondanks de verschillende smaken en voorkeuren binnen de jury kwam men snel tot een unanieme keuze. Hieronder vind je meer informatie over de winnaars.

Literair tijdschrift SKUT
Het literair tijdschrift SKUT kan met behulp van het aangevraagde stipendium honoraria betalen aan zeven literair vertalers die elk een essay gaan schrijven, dit alles in het kader van een project getiteld ‘Wie mag er vertalen?’ In de afgelopen tijd heeft deze vraag al veel pennen in beweging gebracht, maar de discussies erover zijn nog lang niet stilgevallen. SKUT wil het debat ‘verplaatsen naar een ruimte waarin een ander soort gesprek mogelijk is’, zoals in de stipendium-aanvraag stond. SKUT ontvangt een bedrag van € 1.750,00.

Sebastian Roth
Beginnend vertaler Sebastian Roth doet zijn uiterste best om aan het werk van de Duitse schrijver Rainald Goetz meer bekendheid te geven in het Nederlands taalgebied. Hij is al intensief bezig geweest – en is nog steeds bezig – met het vertalen van diens complexe teksten, maar hij wil zich breder oriënteren op vertaalterrein. Nu en dan hebben vertalers er behoefte aan zich bij te scholen, zich over verhelderende commentaren te buigen, een conferentie over ‘hun’ auteur te bezoeken. Het draagt allemaal bij aan de kwaliteit van een vertaling. En wie sterk gegrepen is door een bepaalde auteur, zorgt meestal niet alleen voor een adequate vertaling maar ook voor enige spin-off – en voor dat laatste is eveneens tijd nodig is. Sebastian Roth ontvangt voor het vertalen van Goetz en voor het verdiepen van zijn kennis over deze door hem bewonderde auteur een stipendium van € 2.500,00.

Marcel Proust Vereniging
De Marcel Proust Vereniging bestaat in 2022 vijftig jaar, terwijl het tevens honderd jaar geleden is dat Proust overleed. Voor de Vereniging zijn dat twee redenen om extra cachet te geven aan de viering van de Marcel Proustdag in november aanstaande. Het thema van die dag is ‘Proust en de muziek’. Het programma ziet er feestelijk uit en de dag is gelukkig ook toegankelijk voor niet-leden. Voor Thérèse Cornips zelf was de vertaling van het oeuvre van Proust min of meer haar levenswerk. Argumenten te over, volgens de jury, om de Vereniging de aangevraagde bijdrage in de kosten voor de viering van de Proustdag toe te kennen, en dat is een bedrag van € 2.000,00.

Katrien Vandenberghe
Katrien Vandenberghe vervaardigde al veel mooie vertalingen uit het Frans, van Bruno Latour tot en met Maurice Leblanc. Het vertaalonderdeel van haar bedrijfje loopt voortreffelijk, maar ze heeft intussen ook schrijfambities ontwikkeld. Ze werkt aan een boek – haar debuut als auteur – ‘waar [de Belgische rivier] de IJzer als een grauwe draad doorheen loopt’, zoals ze in haar stipendium-aanvraag schreef. Het contract met De Arbeiderspers is al gesloten. De formulering van haar aanvraag alleen al klonk veelbelovend, qua inhoud én qua stijl. Ze ontvangt een stipendium van € 3.500,00 voor onder meer verder onderzoek en reiskosten, en voor het schrijven zelf. Want de IJzer vraagt om korte reizen, en schrijven vergt onbetaalde momenten van mijmering.

Stichting Feest der Poëzie
En tot slot is daar good old Paul Verlaine, over wie Simon Mulder van de Stichting Feest der Poëzie samen met anderen een voorstelling voorbereidt. Die voorstelling, waarbij tevens een bijbehorende bloemlezing uit het werk van Paul Verlaine zal worden gepresenteerd, wordt een combinatie van tekst en muziek met als thema ‘Paul Verlaine in Holland’. De première is op de vierde editie van het Art Nouveau Festijn in Den Haag. De Stichting Feest der Poëzie ontvangt in de persoon van Simon Mulder een stipendium van € 2.000,00.