'Kamer, verklaar verhoging btw-tarief voor cultuur controversieel'

Brief aan kamerleden
18 juli 2023

Platform Makers, de Creatieve Coalitie (een coalitie van belangenorganisaties uit de culturele sector, waaronder de Auteursbond) en Kunstenbond roepen de Kamer per brief op het voorstel van staatssecretaris Van Rij om het lage btw-tarief in de culturele sector te verhogen van 9 naar 21%, controversieel te verklaren.

Het afschaffen van het lage btw-tarief van 9 naar 21% zou er niet alleen voor zorgen dat cultuur minder toegankelijk wordt. Een dergelijke verhoging zou ook een klap in het gezicht zijn voor de implementatie van Fair Pay (eerlijke betaling) in de sector. Veel culturele instellingen hebben geen recht om btw af te trekken. Zzp’ers worden dan ineens 12% duurder zonder dat zij daar zelf iets aan verdienen. Dat zet de bestaanszekerheid en het verdienvermogen van zzp’ers in deze sector fundamenteel onder druk.

Het voorstel kan controversieel worden verklaard tijdens de procedurevergadering van de commissie financiën op woensdag 6 september 2023.