Volwaardig lid
Als lid van de Auteursbond sta je niet alleen. Wij komen op voor jouw belangen. Sluit je aan!

Als schrijver houd je je het liefst bezig met verhalen maken. De Auteursbond ondersteunt je bij de zakelijke kant van je beroep én zorgt ervoor dat jouw stem wordt gehoord in onderhandelingen.

Juridisch en zakelijk advies

Als lid kun je een beroep doen op de juristen van de Auteursbond. Zij geven antwoord op juridische vragen en adviseren bij meer complexe kwesties. Daarnaast kun je bij ons terecht met al je vragen over de zakelijke kant van je beroep, zoals over:

 • modelcontracten en andere soorten overeenkomsten met de exploitant van je werk
 • financiële administratie, facturering en aanmaning
 • (de kunst van het) onderhandelen
 • subsidiegevers
 • belastingzaken

Inspirerend netwerk

Als lid van de Auteursbond maak je deel uit van een inspirerend netwerk van prozaschrijvers, dichters, jeugdboekenschrijvers, scenarioschrijvers, theaterauteurs, literair vertalers, boekvertalers, educatieve auteurs, freelance journalisten, ondertitelaars en misdaadauteurs. Ontmoet je collega’s tijdens symposia, workshops, masterclasses, lezingen en borrels.

Samen staan we sterk

De Auteursbond zet zich in voor goede contractvoorwaarden en eerlijke auteursrechtelijke vergoedingen. Wij zorgen ervoor dat jouw stem wordt gehoord in besprekingen met uitgevers, producenten, omroepen, en andere exploitanten van geschreven en te verfilmen werk. Hoe meer leden we vertegenwoordigen, hoe sterker we staan.

In het kort

 • Gratis juridisch en zakelijk advies
 • Ontmoet collega’s tijdens workshops, masterclasses, lezingen, borrels en meer
 • Blijf op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en het magazine
 • Je lidmaatschap valt voor de Belastingdienst onder fiscaal aftrekbare beroepskosten
 • Steun de organisatie die opkomt voor jouw belangen en het vrije woord!

Toelatingsvoorwaarden

Algemeen

Je werkt beroepsmatig en maakt werk in de zin van de Auteurswet. Je hebt (een) publicatie(s) onder je naam uitgebracht, of hieraan meegewerkt. De aard van de publicaties kan verschillend zijn. Uitgaven in eigen beheer (van self publishers) zijn beschikbaar via distributie via het Centraal Boekhuis of vergelijkbare kanalen.

Per sectie

Omdat veel schrijvers meerdere vakdisciplines beoefenen, is het mogelijk om lid te worden van meerdere secties. Je hoeft dan geen extra contributie te betalen.

 • Educatieve Auteurs: je ontwikkelt educatief materiaal.
 • Journalistiek / Non-fictie: je schrijft en publiceert op professioneel niveau en kunt dit aantonen door bijvoorbeeld een website, column, blog, etc.
 • Jeugdboekenschrijvers: je hebt een getekend Modelcontract voor de uitgave van een oorspronkelijk Nederlandstalig kinderboek (of sterk daarop gelijkend).
 • Letterkundigen: je hebt een getekend Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk (of sterk daarop gelijkend).
 • Misdaadauteurs: je hebt een getekend contract voor een boek in het genre.
 • Netwerk Scenarioschrijvers: verfilming van een scenario door een producent/omroep.
 • Ondertitelaars: je hebt een factuur voor een ondertitelopdracht.
 • Theaterauteurs: opvoering van een toneelstuk door een professioneel gezelschap of producent.
 • Vertalers: gepubliceerde vertaling in boek of tijdschrift.

Lid worden

Aanmelden

Na aanmelding wordt je aanvraag altijd eerst beoordeeld door een jurist van de Auteursbond. Eventueel vindt daarna overleg plaats met het bestuur van de sectie waarbij je je hebt aangemeld.

Je betaalt de verschuldigde contributie vooruit voor de resterende maanden van het lopende jaar.
Nadat jouw lidmaatschap is geaccordeerd, ontvang je een welkomstpakket.

Betalen in termijnen

Als je de contributie liever gespreid betaalt, zijn er twee varianten:

1. Je betaalt in 2 delen. Het eerste deel als je de factuur ontvangt, het tweede deel betaal je vóór 1 juni.
2. Je betaalt maandelijks per automatische incasso. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.

Opzeggen

Je lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd per 1 januari, tenzij het uiterlijk op 1 december van het lopende jaar per brief of e-mailbericht wordt opgezegd. Het lidmaatschap geldt voor de duur van het kalenderjaar en is niet tussentijds opzegbaar.

Ja, ik word lid van de Auteursbond