Dag van de Educatieve Auteur 2023

Workshops

Heldere taal, over het schrijven van heldere, doelgerichte instructies en uitleg – door Marcel Lemmens

Wat moet ik nu doen?” Als leerlingen of studenten dat soort vragen aan hun docent stellen, is er iets mis met de duidelijkheid van de instructie of uitleg in lesmateriaal. Hoe zorg je ervoor dat jouw instructies en uitleg glashelder zijn en geen vragen oproepen? Dat is het onderwerp van deze interactieve workshop.

Doel
Ontdekken welke eisen je moet stellen aan helder geschreven instructies en uitleg in lesmateriaal.

Inhoud
Samen bespreken we concrete voorbeelden van oefeningen met instructies en uitleg uit de praktijk. We bekijken en analyseren deze en discussiëren hierover. Hoe schrijf je heldere instructies en uitleg? Uiteindelijk komen we tot een lijst met tien praktische tips. Tien tips die je bij wijze van spreken naast je toetsenbord legt en elke dag kunt toepassen.

Voor wie?
Educatieve auteurs en eindredacteuren, alle schoolniveaus.

Voorbereiding
Tijdens de workshop werken we zo veel mogelijk met materiaal van de deelnemers zelf. Daarom vragen we je om twee voorbeelden op te sturen van eigen materiaal. Als je voor deze workshop geplaatst wordt, ontvang je hier meer informatie over. Alle ingezonden oefeningen worden geanonimiseerd.

De educatieve podcast: kansen en mogelijkheden voor auteurs – door Gijs de Bakker

Podcasts zijn hot and happening, de luistercijfers blijven maar groeien. Er liggen zeker kansen voor educatieve toepassingen! Want de podcast is een vorm die zich bij uitstek leent om een authentiek verhaal over te brengen. En qua engagement scoren ze ook goed. Een vorm dus die je goed kunt gebruiken als je bij een student of leerling echt wilt binnenkomen: om een stuk geschiedenis te beleven, om een casus te ervaren alsof je erbij bent, etc. En bovendien, door de populariteit ervan, zijn er over alle denkbare onderwerpen al podcasts gemaakt, ideaal dus om te (her)gebruiken!

Doel en inhoud
In deze workshop gaan we in op de succesfactoren van podcasts voor educatieve doeleinden en zoomen we in op mogelijke toepassingen. Dat doen we aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk, zoals luistercases die al worden ingezet op een ROC. Maar als workshopdeelnemer ga je ook zelf aan de slag met het bedenken van toepassingen.

Tot slot kijken we ook naar wat praktische technische handvatten hoe je bestaande podcasts zo in lesmateriaal kunt verwerken, dat het voor studenten en leerlingen ook laagdrempelig in gebruik is.

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Voor wie?
Voor auteurs die (ook) digitaal educatief materiaal schrijven en enige kennis hebben over het (her)gebruik van multimediaal materiaal.

Ontwerp je leven: ontwerp een leukere werkweek – door Shirley Verdonck

In deze Life Design masterclass maak je een prettiger, slimmer en duurzamer ontwerp voor jouw (werk)week.
Eerst neem je je huidige werkdag- en weekritme nauwkeurig onder de loep. Wat gaat er goed en wat kan er beter? Vervolgens maak je een gloednieuw ontwerp met behulp van handige schema’s en leuke oefeningen die jouw werk- en privéleven op een originele, creatieve manier een boost geven.  Een ding is zeker……hierna zal je leven nooit meer hetzelfde zijn.

Doel en inhoud
Tijdens deze masterclass leer je de basisprincipes van Life Design kennen. Je maakt een nieuwe ontwerp voor jouw week. Na de masterclass kun je je ‘nieuwe leven’ gaan oefenen en ervaren hoe dat voelt. Ook kun je daarna jouw leven zelfstandig verder ontwerpen met behulp van de oefeningen in het boek ‘Ontwerp je Leven’, dat je ter plekke kunt aanschaffen, als je dat wilt. Daar heb je elke dag plezier van, een heel leven lang!

Trainer
Shirley Verdonck-Souhoka geeft samen met haar man sinds januari 2019 Life Design-trainingen in heel Nederland. Haar missie is om 1 miljoen mensen te helpen met een leuker leven te ontwerpen voor 2025. Shirley zal de workshop verzorgen.

Voorbereiding
Tijdens deze workshop voer je een bijzondere opdracht uit. Als je voor de workshop geplaatst wordt, ontvang je hier meer informatie over.

Voor wie?
Iedereen die een leuker en lekkerder leven wil.

Creatief schrijven – door Annemarie van den Brink

Als je een educatieve tekst of opdracht schrijft, ben je geneigd vooral het ‘formele, logische’ deel van je brein in te schakelen: aan welke teksteisen, niveaus en kerndoelen moet de tekst voldoen? Maar welk resultaat bereik je als je start vanuit je creatieve brein?

Doel en inhoud
In deze workshop krijg je inzicht in het proces van creatief schrijven en kun je creatieve technieken toepassen bij het schrijven van een educatieve tekst. Je ontdekt hoe je teksten beeldender, rijker en gevarieerder worden.
Je maakt kennis met verschillende associatietechnieken en schrijft zelf stukjes educatieve tekst met creatief denken als vertrekpunt.

Voor wie?
Educatief auteurs, eindredacteuren, conceptontwikkelaars

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Diversiteit en inclusie in lesmateriaal – door Willemijn Zwart van Komvoor | Educatieve projecten

Hoe pas je inclusie en een positieve houding ten opzichte van diversiteit toe in het ontwikkelen van educatief materiaal? Dat staat centraal in deze workshop;  een reprise is van het webinar dat Komvoor hierover verzorgde op Diversity Day met de focus diversiteit en inclusie in leermiddelen.

Bij het ontwikkelen van lesmateriaal sta je keer op keer voor keuzes die samenhangen met diversiteit en inclusie. Welke foto’s gebruik je? Welke beelden, welke voorbeelden? Welke namen? Welke woorden?
Best ingewikkeld. En belangrijk!

Doel
Aan de hand van best practices & lessons learned uit minder succesvolle pogingen inclusief lesmateriaal te ontwikkelen deelt educatief ontwerpbureau Komvoor zijn kennis op dit vlak graag met educatieve auteurs.

Inhoud
In deze workshop ligt de focus op diversiteit en inclusie in leermiddelen. Denk hierbij aan gender, seksuele diversiteit, etnische diversiteit, stereotyperingen, racisme en discriminatie op basis van geloof.

Voor wie?
Educatief auteurs, eindredacteuren, conceptontwikkelaars

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Hoe kunnen we creativiteit stimuleren? – door Hanneke Hovels | School of Creative Thinking

In deze interactieve workshop ga je aan de slag met de volgende uitdaging: hoe kunnen we creativiteit meer stimuleren in lesmateriaal en -methodes?

Doel en inhoud
Na een korte introductie in creativiteit en de meerwaarde ervan in lesmateriaal, passen we creatieve technieken toe om oplossingen te bedenken. Je gaat naar huis met inspiratie, nieuwe ideeën en een creatieve mind-set!

Trainer
Hanneke Hovels is aangesloten bij de School of Creative Thinking. Hun visie is dat iedereen creatief is. Creatief denken is eigen aan de mensheid, het maakt ons uniek. De kunst is om je creativiteit goed te gebruiken. En situaties te herkennen waarin creatief denken nodig is.

Voor wie?
Educatief auteurs, eindredacteuren, conceptontwikkelaars

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Narratieve verhalen in lesmateriaal – door Irene Campfens

Een volledig beeld van theorie, praktijk en persoon – de hele context – is zelden of nooit lineair of in cijfers te vatten. Het effect van kennis en de toepassing ervan in de praktijk wordt pas écht duidelijk door er verhalen (narratieven) aan toe te voegen. Verhalen verbinden de feiten en processen (de systeemwereld) met de belevingen (de leefwereld). Voor het doorgeven van kennis is het verspreiden (overdragen en doorvertellen) van narratieven belangrijk. Maar dan wél in de taal die de scholieren/studenten begrijpen! Dat betekent aansluiten bij het leer-/opleidingsniveau én de leefwereld van de scholieren/studenten.

Doel en inhoud
Tijdens de workshop leer je wat systeem- en leefwerelden zijn, wat een narratief is en hoe je narratieven gebruikt in je lesmateriaal. In de workshop krijg je uitdagende oefeningen in narratief lesmateriaal maken en krijg je de nodige tips en tricks.

Voor wie?
Educatieve auteurs, zowel zzp als werkzaam bij uitgeverijen en onderwijsinstellingen. Alle onderwijsvormen (p.o., v.o., (v)mbo, hbo en wo).

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Eyeopeners: prikkelende kijkopdrachten als actieve werkvorm – door Mark van Heck

In onderwijsmateriaal gebruiken we voortdurend foto’s, tekeningen, clips en andere beelden om dingen concreet en visueel te maken. Maar voor je het weet, zegt zo’n beeld meer dan duizend woorden en hebben we er niets meer aan. Met de juiste opdrachten veranderen we een beeld in een actieve werkvorm en zorgen we ervoor dat leerlingen niet alleen beter kijken, maar ook meer zien.

Doel en inhoud
In deze workshop leer je over opdrachten die leerlingen prikkelen en gericht laten kijken naar beelden die niet alleen spreken, maar ook het juiste verhaal, (dus: de wereld achter het beeld) vertellen. Je leert dus ook beelden kiezen die leerlingen prikkelen.

Voor wie?
Educatieve auteurs voor alle niveaus die beelden in hun materiaal gebruiken.

Voorbereiding
Er is voor deze workshop geen voorbereiding nodig.

Toets de toetsvraag, over het ontwikkelen van goede toetsvragen – door Nicole Bonouvrie

Een toets is vaak het sluitstuk van een hoofdstuk en staat daarmee dikwijls achteraan in het ontwikkelproces. Dat komt de kwaliteit van de toets niet altijd ten goede. Een goede toets ontwikkelen is complex.

Doel
Wanneer is een toets van goede kwaliteit? Wat zijn belangrijke kwaliteitscriteria voor open en gesloten toetsvragen? En hoe zorg je ervoor dat de leerdoelen, leeractiviteiten en toetsvragen goed op elkaar aansluiten? Deze vragen staan centraal in deze workshop.

Inhoud
In deze workshop maak je kennis met enkele specifieke ontwerpprincipes, waarbij leerdoelen de basis vormen voor de toetsontwikkeling. Daarna ga je praktisch aan de slag met kwaliteitscriteria voor open en gesloten toetsvragen. Je bekijkt voorbeelden van toetsvragen uit de praktijk en gaat daar met anderen over in gesprek.

In de workshop ontvang je een checklist die je na afloop direct kunt gebruiken voor je eigen werk.

Voor wie?
Educatieve auteurs en eindredacteuren, alle schoolniveaus.

Voorbereiding
Tijdens de workshop werken we zoveel mogelijk met voorbeelden uit de praktijk. Daarom vragen we je om vooraf toetsvragen uit je eigen werk of vakgebied in te sturen.  Meer informatie hierover ontvang je als je geplaatst bent voor deze workshop. Alle ingezonden vragen worden geanonimiseerd.

Naar het aanmeldformulier >>>