Charlotte Köhler Prijs 2023 voor Peer Wittenbols

5 april 2023

De Charlotte Köhler Prijs, een driejaarlijkse prijs voor schrijvers van proza, poëzie of toneel, is dit jaar toegekend aan Peer Wittenbols (1965). Wittenbols ontvangt de prijs van 15.000 euro voor zijn gehele oeuvre en in het bijzonder voor het op jongeren gerichte toneelstuk Trojan Wars (2020).

De jury bestond uit theaterwetenschapper Sruti Bala, acteur, schrijver en regisseur Gable Roelofsen en Ad de Bont, winnaar van de Charlotte Köhler Prijs in 2014.

Poëtische klap in je gezicht

Trojan Wars werd in 2019 geschreven in opdracht van HNT-jong en is volgens de jury ‘een hoogtepunt in het omvangrijke oeuvre van Wittenbols’ dat naast toneelteksten ook poëzie, verhalen, liedteksten, vertalingen van liederen, hoorspelen en filmscenario’s omvat.

Uit het juryrapport: ‘Trojan Wars is een poëtische klap in je gezicht. Een klap die de dagelijkse gruwelijkheden van de oorlog weerspiegelt in de taal van een dichter op een moment in de geschiedenis dat vrede voor Europa en voor de wereld geen zekerheid meer is. (…) Peer Wittenbols slaagt erin heel dicht bij de belevingswereld van jongeren te blijven zonder te vervallen in versimpeling.’

Peer wittenbols is dankbaar voor deze ‘prachtige prijs’: ‘Liefde voor het theater is wederzijds, dat merk je vanzelf wanneer je weer in de zaal zit. Ga kijken!’

Uitreiking

Peer Wittenbols krijgt de Charlotte Köhler Prijs uitgereikt op 7 mei tijdens een ‘Feestelijke theaterauteursborrel met vakinhoudelijke aanloop’ in Theater Kikker in Utrecht. Tijdens dit programma houdt Magne van den Berg de Boyerlezing en worden de geselecteerde schrijvers en hun teksten voor Verse Tekst 2023 in het licht gezet.

De Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijs en het Stipendium worden sinds 1988 uitgereikt. Voor de prijs komt elke drie jaar een ander genre in aanmerking: proza, poëzie, toneel. Het bekroonde werk moet in de drie jaar voorafgaand aan het uitreikingsjaar in boekvorm zijn gepubliceerd. Voor toneelwerk geldt dat de premièredatum in de drie jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking ligt. De toekenning geschiedt door het bestuur van de Stichting Auteursprijzen. De Stichting wordt beheerd door de Auteursbond.

Eerdere winnaars:

Manon Uphoff (proza), Alfred Schaffer (poëzie), Ad de Bont (toneel), Mensje van Keulen (proza), Jean Pierre Rawie (poëzie), Rob de Graaf (toneel), Willem G. van Maanen (roman), H.H. ter Balkt (poëzie), Judith Herzberg (toneel).