In memoriam Helene Reid
2 december 2020

Op 25 november jl. is op 80-jarige leeftijd overleden Helene Reid, de naamgeefster van de Reid Ondertitelprijs die eens per twee jaar wordt uitgereikt aan een verdienstelijke ondertitelaar. 

Helene heeft een lange carrière gehad als ondertitelaar. Als tweetalige vertaalde ze van het Engels naar het Nederlands en andersom. Een groot deel van haar loopbaan werkte ze als vaste kracht bij het toenmalige NOB in Hilversum, dat de publieke omroepen in die tijd van ondertiteling voorzag. En na haar pensionering heeft ze nog jaren enthousiast als zelfstandig ondernemer doorgewerkt, o.a. voor het project All of Bach.

Toen de huidige ondertitelaarssectie van de Auteursbond nog door het leven ging als BZO (Beroepsvereniging van Zelfstandige Ondertitelaars) heeft Helene, geheel anoniem, tot drie keer toe het prijzengeld gedoneerd voor wat toen nog de BZO Ondertitelprijs heette.

Wij zijn haar daar dankbaar voor en zullen niet alleen haar aanwezigheid als trouw lid op onze vergaderingen missen, maar zeker ook de warme, humoristische mens die ze was tijdens informele ontmoetingen.