De Reid Ondertitelprijs

Helene Reid

De Reid Ondertitelprijs is een tweejaarlijkse prijs, ingesteld op initiatief van vertaalster en ondertitelaar Helene Reid. De prijs bedraagt 1500 euro en de winnaar wordt verkozen door een jury, waarvan Helene lange tijd zelf deel uitmaakte. Helene is op 25 november 2020 op 80-jarige leeftijd overleden.

Geschiedenis

Helene Reid was een vertaalster die veel ondertitelwerk (Nederlands-Engels en Engels-Nederlands) deed, aanvankelijk voor het NOB, later als zelfstandige.

In 2006 kreeg ze het idee om een prijs in het leven te roepen voor vertalingen van Nederlandse poëzie in het Engels. Het idee was om de twaalf bekendste Nederlandse gedichten te laten vertalen. De prijs werd genoemd naar haar overleden echtgenoot, de David Reid Poetry Translation Prize.

Ze had het initiatief neergelegd bij alle universiteiten ter wereld waar Nederlands werd gedoceerd, bij de vertalersvereniging van veel Engelssprekende landen en natuurlijk bij de Nederlandse vertalersverenigingen. Uiteindelijk kreeg ze inzendingen uit alle hoeken van de wereld. Na een aantal jaren werd de administratie van het geheel haar te veel en heeft ze haar uiterste best gedaan een instantie te vinden die de organisatie van haar wilde overnemen, zoals het Fonds voor de Letteren, of de Universiteit van Utrecht, waar David Reid tenslotte literatuur had gedoceerd. Helaas hapte niemand toe.

Daarna verlegde ze de prijs naar haar eigen beroepsgenoten en schonk ze een bedrag aan de vereniging van ondertitelaars, de BZO, zodat deze vereniging door een tweejaarlijkse prijs het bijzondere vak van ondertiteling wat glans en erkenning zou geven.

De prijs bestond in deze vorm zes jaar en werd dus driemaal uitgereikt. Helene bleef daarbij anoniem, een chic trekje. Toen de BZO begin 2017 onderdeel werd van de Auteursbond, werd besloten de prijs voort te zetten. Het bestuur vroeg Helene om haar naam te mogen verbinden aan de prijs. Daar stemde ze mee in. Maar dan wel zonder haar voornaam, vond ze; de naam Reid was genoeg.

Erna Auf der Haar, winnaar 2020.