Hoe regel ik de exploitatie van mijn werk?

Voor het publiceren, verfilmen of uitvoeren van je boek, scenario of toneelstuk maak je in de regel afspraken met een uitgever, producent, theatergroep of andere partij.

Als auteur kun je jouw auteursrechten in licentie geven. Dat wil zeggen dat jij toestemming geeft om het werk op een bepaalde manier openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, meestal voor een bepaalde tijd, voor een bepaald gebruik en binnen een bepaald gebied. Je behoudt dan zelf je auteursrechten.

Het auteursrecht kan ook worden overgedragen. De Auteursbond raadt echter aan om je auteursrechten niet over te dragen, maar een licentie af te sluiten, zodat je betrokken dient te worden zodra er met je werk iets nieuws gebeurt waarover je nog geen afspraken had met de uitgeverij of producent. In de modelcontracten van de Auteursbond wordt uitgegaan van een licentieverlening.

Een exclusieve licentie (of een overdracht) kan alleen schriftelijk tot stand komen.

In sommige gevallen kun je er ook voor kiezen om je werk zelf uit te geven. Je exploiteert dan je eigen auteursrechten, en hoeft geen contract met bijvoorbeeld een uitgever af te sluiten. Wel maak je waarschijnlijk afspraken met een drukker of online platform wat faciliteert in het zelf uitgeven, maar daarvoor hoef je geen auteursrechten te licentiëren of over te dragen. Lees hier alles over zelf uitgeven.