Indexeercalculator

Bereken wat je huidige tarief voor freelance werk moet zijn met behoud van je koopkracht.

Voer het afgesproken tarief in en het jaartal waarin dit is vastgesteld. Je kunt dit doen met een uurtarief, dagtarief, woordtarief of tarief per klus, zoveel cijfers achter de komma als je wilt. De calculator berekent wat je actuele tarief moet zijn en geeft dit weer met twee cijfers achter de komma.

De berekening is gebaseerd op twee gezaghebbende bronnen: de koopkrachtontwikkeling voor zelfstandigen zoals geregistreerd bij het CBS (tot en met 2020) en de geraamde koopkrachtontwikkeling van het Centraal Planbureau (2021 en 2022) in de Macro Economische Verkenning van Prinsjesdag.

De calculator deelt de nieuwste waarde van deze index met de waarde uit het jaar van het afgesproken tarief. Dat levert de factor op waarmee het tarief omhoog moet om je koopkracht gelijk te houden. We gebruiken jaarcijfers om seizoensinvloeden uit te sluiten.

Meer informatie over de achtergronden en de noodzaak van indexering vind je hier.