Indexeercalculator

Bereken wat je huidige tarief voor freelance werk moet zijn met behoud van je koopkracht.

Voer het afgesproken tarief in en het jaartal waarin dit is vastgesteld. Je kunt dit doen met een uurtarief, dagtarief, woordtarief of tarief per klus, zoveel cijfers achter de komma als je wilt. De calculator berekent wat je actuele tarief moet zijn en geeft dit weer met twee cijfers achter de komma.

De eerste uitkomst is de kale indexering. Met dat tarief kun je dezelfde boodschappen blijven betalen als voorheen.

De tweede uitkomst zet daar de welvaartsontwikkeling bovenop, zodat je meebeweegt met de economische ontwikkeling van Nederland.

De berekening is gebaseerd op de CBS-prijsindex en de koopkrachtontwikkeling van zelfstandigen.

Hello world

Meer informatie over de achtergronden en de noodzaak van indexering vind je hier.

*Over de jaren 2005 – 2011 heeft het CBS geen koopkrachtcijfers voor zelfstandigen gepubliceerd.