Nieuwe cao voor het uitgeverijbedrijf
15 maart 2022

Er is een nieuwe cao voor het uitgeverijbedrijf. Dat betekent voor zzp’ers goed en slecht nieuws: wel loonstijging, maar geen minimumtarief voor zzp’ers.

Tweejarige cao

Na lang onderhandelen is er een nieuwe tweejarige cao voor het uitgeverijbedrijf. De cao is vorige maand door de achterban van de vakbonden goedgekeurd. Bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) stemde een grote meerderheid voor het onderhandelingsresultaat, dat door het NVJ-bestuur ‘neutraal’ aan de leden was voorgelegd.

De cao geldt voor werknemers met een (vaste of tijdelijke) arbeidsovereenkomst in de gehele uitgeefsector: van de grote mediaconcerns DPG Media en Mediahuis tot educatieve uitgeverijen als Noordhoff. Toch is de nieuwe cao ook voor zelfstandigen relevant. Met name voor zelfstandige schrijvers die op uurbasis werken, zoals freelance journalisten en educatieve auteurs.

Structurele loonstijging

Goed nieuws is dat er een structurele loonstijging is overeengekomen. Medewerkers krijgen per 1 juli 2022 een loonsverhoging van 2,9 procent en per 1 april 2023 van nog eens 2,6 procent. Een zelfstandige journalist of een educatieve auteur kan naar deze loonstijging wijzen ter beargumentering van een stijging van het eigen tarief. De NVJ heeft een handige rekenhulp waarmee je precies in beeld kunt brengen met hoeveel procent jouw tarief moet stijgen om in de pas te blijven met de cao-lonen.

Bij het bepalen van de inzet bij onderhandelingen is het ook goed om in overweging te nemen dat de inflatie stijgt. De Auteursbond heeft een Indexeercalculator waarmee je kunt berekenen met hoeveel procent je tarief moet stijgen om gelijke tred met de stijgende consumentenprijzen te blijven houden.

Geen minimumtarief

Helaas is het niet gelukt om in de nieuwe cao tot een afspraak te komen over een minimumtarief voor zzp’ers. In een reeks andere cao’s is zo’n afspraak wel gemaakt, zoals in de cao’s voor architecten, en voor toneel en dans. De NVJ heeft met de grote mediabedrijven DGPO Media en Mediahuis lang onderhandeld over een collectieve afspraak over een minimumtarief buiten de cao om, in de vorm van een gedragscode, maar ook daarover kon geen overeenstemming worden bereikt. De twee grootmachten op de mediamarkt wilden het minimumtarief vastleggen op slechts 24 euro per uur, en dat was voor de NVJ onacceptabel.

Op korte termijn betekent de nieuwe cao, samen met de positieve economische conjunctuur, dat zelfstandige schrijvers wat hoger kunnen inzetten in onderhandelingen over hun eigen tarief. Maar door het ontbreken van een afspraak over een minimumtarief draagt de nieuwe cao helaas niets bij aan het versterken van de positie van zzp’ers op de lange termijn.