Nieuws

Wij houden je op de hoogte
Nieuws
Agenda
>
15 september 2017
Onderzoek e-lending en abonnementsdiensten
In mei dit jaar lieten Stichting Lira en de Auteursbond onderzoek uitvoeren door Kantar Public naar de inkomsten van auteurs uit de digitale exploitatie van hun werk. Daarbij is specifiek gekeken naar e-lending: het uitlenen van e-books door openbare bibliotheken (via Bibliotheek.nl) en naar e-books in commerciële abonnementsdiensten zoals Kobo Plus en Bookchoice (voorheen Elly’s […]
>
20 juni 2017
Stevige daling van auteursinkomen door minder leenrecht aangetoond
Op 16 juni 2017 is het rapport ‘Onderzoek naar de ontwikkeling van de afdracht van leenrechtvergoedingen’ naar de Tweede Kamer verzonden. Lees het rapport en de brief aan de Kamer. De conclusies van het onderzoek, uitgevoerd door Ecorys, luiden als volgt: Het totale aantal uitleningen is in de periode 2006 – 2015 gedaald met 36%. […]
>
9 mei 2017
Baanbrekende over-eenkomst tussen KB en Lira
Gistermiddag 8 mei 2017 ondertekenden Lily Knibbeler, algemeen directeur KB, en Kees Schaepman, vicevoorzitter van de Nederlandse auteursrechtorganisatie Stichting Lira, een overeenkomst waarmee de auteursrechten van schrijvers van in Nederland uitgegeven tijdschriften en boeken die niet meer commercieel verkrijgbaar zijn voor de Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren (DBNL) collectief geregeld worden. De overeenkomst markeert […]
>
15 oktober 2015
Visies op uitgeven
De afgelopen maanden zijn er verontrustende berichten van VvL-leden gekomen over de werkwijze van bepaalde uitgeverijen. We lichten er hier twee uit. Als het gaat om te laat of zelfs helemaal niet betalen van honoraria en royalty’s staat uitgeverij Van Gennep bovenaan. Hoewel Van Gennep een prachtig fonds kent, dat niemand graag ziet verdwijnen, zien […]