Internationaal

De Auteursbond en de Sectie Ondertitelaars zetten zich ook met internationale samenwerkingen in voor betere vergoedingen, zichtbaarheid en arbeidsvoorwaarden voor ondertitelaars.

AVTE

De sectie Ondertitelaars is aangesloten bij Audiovisual Translators Europa (AVTE), een samenwerkingsverband van audiovisuele vakbonden uit veertien Europese landen. Vertegenwoordigers van de bij AVTE aangesloten organisaties komen jaarlijks bij elkaar om ontwikkelingen binnen de verschillende landen en op Europees vlak met elkaar te bespreken.

Lees meer over de AVTE.

Gezamenlijke initiatieven

De leden van AVTE treden gezamenlijk op tegen misstanden en maken zich hard voor kwaliteit en fatsoenlijke tarieven. Zo zijn er gesprekken gevoerd met Netflix over de kwaliteit van hun ondertiteling, de handelswijze van bedrijven waar zij mee werken (waarvan er één zijn freelancers niet meer uitbetaalde) en de vaak slechte vergoedingen die ondertitelaars ontvangen.

Op dit moment wordt er contact gezocht met de EU, nadat een Duitse werkgroep had vastgesteld dat er Europese subsidies zijn verstrekt aan bedrijven voor onderzoek naar het goedkoper produceren van ondertitels. Vorig jaar hebben drie bedrijven elk € 300.000- ontvangen voor onderzoek naar automatische vertalingen en crowdsourcing. Ook volgend jaar worden er zulke bedragen uitgeloofd voor gelijksoortig onderzoek. De AVTE keurt dit sterk af, mede gezien de sterke daling van de tarieven in de afgelopen jaren, en gaat vragen om opheldering.

Daarnaast zijn er plannen om een Europees congres organiseren dat meer bekendheid zal geven aan audiovisuele vertalers. De bedoeling is om dit te combineren met het uitgeven van een boek over audiovisuele vertaling in Europa.

Landelijke initiatieven

Binnen de landen wordt ook gewerkt aan afzonderlijke initiatieven. Zo zijn er in Noorwegen nationale richtlijnen opgesteld voor ondertiteling. In Zweden is er een programma ontwikkeld waarmee je kunt berekenen hoe ondertiteltarieven zich verhouden tot een inkomen in loondienst. Zo kun je dus goed zien of genoemde tarieven wel of niet redelijk zijn. De Zweedse vakbond is bereid dit rekenprogramma te delen met de andere Europese leden.

In Denemarken en Zweden worden komende herfst acties gehouden waarbij mensen via Twitter melding kunnen maken van slechte of juist hele goede ondertitels. Ook in Spanje zijn plannen om via Twitter meer aandacht te vragen voor ondertitelaars.

Verder worden er in meerdere landen ondertitelprijzen uitgereikt en worden er workshops en bijeenkomsten georganiseerd om vertalers te verenigen.