Honorering Literair vertalers

Literair vertalers werken op basis van een tarief per vertaald woord en royalty’s. Royalty’s zijn een percentage van de prijs per verkocht exemplaar (exclusief btw) van het door jou vertaalde werk. De hoogte van dit percentage hangt af van het aantal verkochte exemplaren. Voor meer info over royalty’s zie de toelichting bij het Modelcontract voor de vertaling van literair werk.

De Auteursbond en de Literaire Uitgeversgroep (LUG) onderhandelen jaarlijks over de voorwaarden van het voorgenoemde modelcontract. In de ogen van de sectie Literair vertalers van de Auteursbond is het huidige minimumtarief per vertaald woord ook echt een minimum. Er kunnen verschillende argumenten zijn om een hoger woordtarief bij de uitgever te bedingen, bijvoorbeeld als je jarenlange ervaring hebt en een hoog kwaliteitsniveau kunt bieden. Een andere reden om een aangepast tarief voor te stellen, is als een boek een hogere moeilijkheidsgraad heeft doordat de brontaal qua vorm sterk van het Nederlands afwijkt.