Incasso en voorbeeldbrieven

Hier vind je word documenten van een modelbrief betalingsherinnering (mèt betalingstermijn) en een modelbrief laatste aanmaning (waarin vermeld dat de vordering eventueel uit handen wordt gegeven en de kosten hiervan op de debiteur worden verhaald).

Als daar niet op wordt gereageerd dan kan bij de Stichting Rechtshulp Auteurs (SRA) een aanvraag worden ingediend om de deurwaarder in te zetten. Je kunt hier meer lezen over de SRA.

Hulp bij incasso is alleen mogelijk indien het een zuivere vordering betreft. Dat zijn vorderingen die niet door de debiteur worden betwist.

De aanvragen worden door de SRA-bureaumedewerker afgehandeld. Dit betekent dat er geen rechtstreeks contact nodig is tussen de deurwaarder en auteur. Je kunt je aanvraag voor de inzet van een deurwaarder mailen naar: rechtshulp@auteursbond.nl