Wanneer mag ik uit iemands werk citeren?

Je mag alleen uit (rechtmatig) openbaar gemaakt werk citeren. Dat hoeft niet per se tekst te zijn. Citeren van beeld of geluid kan ook. Het verschilt per geval hoeveel je mag citeren. In een column van 300 woorden is het niet logisch dat daar een citaat van 200 woorden in staat. Het citaat moet in verhouding staan tot de rest van de tekst. Bovendien moet het citaat een doel dienen en binnen een context geplaatst kunnen worden. Een foto puur als decoratie is geen citaat. Ook moet in beginsel altijd aan naams- en bronvermelding worden gedaan en mag je de geciteerde tekst niet wijzigen. 

Lees hier meer over citeren en overnemen.

Voor citeren uit literair werk in het onderwijs bestaat de 
Regeling bloemlezingen.