Ledenservice
Voor schrijvers en vertalers, al meer dan 100 jaar.

Versterkt de positie van schrijvers tegen geweld, agressie en intimidatie

SchrijversVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Auteursbond en de Groep Algemene Uitgevers en heeft tot doel de positie van schrijvers te versterken tegen geweld, agressie en intimidatie. Zowel online als fysiek. Schrijvers die bedreigd of geïntimideerd worden, kunnen bij SchrijversVeilig incidenten melden, advies inwinnen en ondersteuning krijgen na een incident. Het platform maakt gebruik van de expertise en middelen van het in 2019 gestart PersVeilig voor journalisten.

Meldpunt en helpdesk 

SchrijversVeilig zal auteurs en uitgevers adviseren en ondersteunen na een incident, maar heeft ook een preventieve taak. Het platform bestaat uit een meldpunt en een helpdesk waar schrijvers en uitgevers terecht kunnen nadat zij slachtoffer zijn geworden van intimidatie of bedreiging. Op de website van SchrijversVeilig kunnen zij een incident melden. 

Initiatiefnemers 

SchrijversVeilig is tot stand gekomen op initiatief van de Auteursbond, de Groep Algemene Uitgevers en het ministerie van OCW. Stichting Lira Fonds draagt financieel bij. Alle partners van het meldpunt staan voor een gezamenlijke inspanning om schrijvers, en uitgevers te beschermen en de vrijheid van meningsuiting en creatieve expressie te handhaven.