Sociaal Fonds Letterkundigen

Financiële ondersteuning van schrijvers en vertalers

In de beroepsgroep van professionele schrijvers en vertalers kan het voorkomen dat iemand plotseling  een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Letterkundigen (SFL).

Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij ook rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden, een enkele keer in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle letterkundigen, ook voor hen die geen lid zijn van een beroepsvereniging. Met de uitbreidingen van de Auteursbond kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Sinds 2018 is Joop Daalmeijer vertrouwenspersoon. Voordat u een aanvraag indient is het mogelijk om met hem uw situatie te bespreken.

Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. 

Aanvraagformulier 2019 en toelichting

Bestuur Stichting Sociaal Fonds Letterkundigen

  • Aad Kok ,voorzitter
  • Sabine van den Eynden, secretaris
  • Peter Smit, penningmeester
  • Tanja Lemmens
  • Ger Beukenkamp

Meer informatie over het Sociaal Fonds is te  krijgen op het bureau van de Auteursbond (020-6240803). U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalfonds@auteursbond.nl.