De Auteursbond
Voor schrijvers en vertalers, al meer dan 100 jaar.

Sociaal Fonds Auteurs

Financiële ondersteuning van schrijvers

In de beroepsgroep van professionele schrijvers kan het voorkomen dat iemand plotseling een (tijdelijk) financieel probleem niet kan oplossen. In zo’n geval is het mogelijk de hulp in te roepen van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA).

Het bestuur van het Fonds beoordeelt de aanvragen op een aantal criteria, waarbij rekening wordt gehouden met de individuele situatie van de aanvrager. Er kan een eenmalig geldbedrag worden geboden, een enkele keer in de vorm van een renteloze lening, of persoonlijk advies worden gegeven.

Volgens de statuten staat een aanvraag voor ondersteuning bij financiële calamiteiten open voor alle auteurs, ook voor hen die geen lid zijn van een beroepsvereniging. Met de uitbreidingen van de Auteursbond kunnen meer leden een beroep doen op het Fonds. Sinds 2018 is Joop Daalmeijer vertrouwenspersoon. Voordat u een aanvraag indient is het mogelijk om met hem uw situatie te bespreken.

Alle aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld.

> Voorwaarden en procedure

> Aanvraagformulier

Bestuur Stichting Sociaal Fonds Auteurs

  • Tanja Lemmens, voorzitter
  • Sabine van den Eynden, secretaris
  • Peter Smit, penningmeester
  • Ger Beukenkamp

Meer informatie over het Sociaal Fonds is te krijgen op het bureau van de Auteursbond (020-6240803). U kunt uw vraag ook mailen naar sociaalfonds@auteursbond.nl.

Vertrouwenspersoon

Foto: Inigo Garayo

Waarom een vertrouwenspersoon?

Het bestuur van het Sociaal Fonds Auteurs (SFA) heeft gemerkt dat auteurs in financiële moeilijkheden niet altijd de weg naar het fonds weten te vinden. Kennelijk bestaat er bij potentiële aanvragers een zekere schroom om een verzoek tot steun in te dienen. Daarom is er een vertrouwenspersoon aangesteld, in de persoon van Joop Daalmeijer, tot wie aanvragers zich kunnen wenden voor persoonlijk en discreet advies.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

De vertrouwenspersoon gaat in gesprek met auteurs die in financiële moeilijkheden verkeren en overwegen een aanvraag bij het SFA te doen. De vertrouwenspersoon kan de auteur wegwijs maken in de procedure en adviseren bij het doen van een aanvraag. Via de vertrouwenspersoon is het mogelijk een aanvraag anoniem in te dienen.

Hoe verloopt de procedure?

Een auteur wendt zich in eerste instantie telefonisch of per e-mail tot het secretariaat van het SFA. Het secretariaat brengt de auteur in contact met de vertrouwenspersoon.

Per e-mail of in een persoonlijk gesprek kan de auteur zijn of haar financiële situatie uit de doeken doen. De vertrouwenspersoon zal beoordelen of het zin heeft om een aanvraag te doen bij het SFA. De vertrouwenspersoon kan de auteur ook van meer algemeen financieel advies dienen.

Wanneer de vertrouwenspersoon oordeelt dat een aanvraag zinvol is, zal hij of zij de auteur (gratis) adviseren bij het opstellen van de aanvraag.

Eventueel kan een aanvraag voor financiële ondersteuning geanonimiseerd, door de vertrouwenspersoon, worden ingediend. De identiteit van de aanvrager is dan alleen bij de vertrouwenspersoon bekend.

Ook wanneer de vertrouwenspersoon niet om advies is gevraagd, of wanneer de vertrouwenspersoon oordeelt dat het indienen van een aanvraag zinloos is, staat het de auteur vrij een aanvraag voor financiële ondersteuning te doen bij het bestuur van het SFA.

Wat is de relatie tussen de vertrouwenspersoon en het bestuur van het SFA?

De vertrouwenspersoon is aangesteld door het bestuur maar oefent zijn of haar taken onafhankelijk uit. De vertrouwenspersoon heeft, net als het bestuur, geheimhoudingsplicht.