Steunregelingen auteurs: loket geopend

1 september 2020

Ben jij financieel geraakt door de coronacrisis en wil je hulp om je beroepspraktijk voort te zetten? Je kunt nu terecht bij drie steunregelingen speciaal voor schrijvers en vertalers. Vraag een projectsubsidie of inkomenssteun aan tot maximaal 5000 euro. De eerste indieningstermijn sluit op 30 september 2020.

Maria Vlaar, voorzitter Auteursbond: “De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen voor de beroepspraktijk van zelfstandig werkende schrijvers en vertalers. Publicaties worden uitgesteld, toneelstukken geannuleerd, filmopnames in de ijskast gezet. Met de nieuwe regelingen kunnen we ze helpen om hun beroepspraktijk voort te zetten en hun creatieve ideeën te blijven uitvoeren. Naar verwachting kunnen in totaal ca. 200 – 250 schrijvers en vertalers een beroep op de regelingen doen. De Auteursbond is blij en trots hen voor zover mogelijk door deze crisis heen te kunnen helpen.”

Het gaat om de volgende regelingen:

Drie aanvraagrondes

De regelingen worden uitgevoerd door de Auteursbond, maar ze staan open voor alle zelfstandig werkende schrijvers en vertalers. Lidmaatschap van de Auteursbond of aansluiting bij de Lira (de collectieve beheerorganisatie die auteursrechten int en uitkeert) is niet verplicht. Het budget wordt gelijkelijk verdeeld en in drie aanvraagrondes ter beschikking gesteld.

  • Aanvraagronde 1: 1 september 2020 – 30 september 2020
  • Aanvraagronde 2: 1 januari 2021- 31 januari 2021
  • Aanvraagronde 3: 1 april 2021 – 30 april 2021

Zelfstandig werkende journalisten kunnen vanaf vandaag een beroep doen op de Regeling Steunfonds freelance journalisten. Ze kunnen een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euro aanvragen voor een geschreven journalistieke productie. Deze regeling wordt uitgevoerd door stichting Matchingfonds De Coöperatie.

Dien je aanvraag in!